Jak rozliczyć się ze sprzedaży książki?

Krystyna Bezubik: Od jakiegoś czasu obserwuję, że w różnych grupach dla autorów pada pytanie: „Jak rozliczyć się ze sprzedaży książki, książek?”. Szczególnie dotyczy to self-publisherów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Zacznę zatem od pytania:

Jak autor, który nie ma działalności gospodarczej, może rozliczać się ze sprzedaży swoich książek? Czy musi zakładać firmę, aby samodzielnie sprzedawać swoje książki?

Aneta Mikulska (EPMA Księgowość): Autor, który nie prowadzi działalności gospodarczej, dochód ze sprzedaży swojej książki może potraktować jako dochód z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), do której zalicza się m.in. działalność literacką, lub jako dochód z praw majątkowych (art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Gdy wydaną przez siebie książkę sprzedajesz przedsiębiorcom lub instytucjom (np. księgarniom), podmioty te wystąpią w charakterze płatnika podatku, czyli od należnego Ci wynagrodzenia potrącą podatek dochodowy i zapłacą go do urzędu skarbowego oraz wystawią Ci PIT po zakończeniu roku.

Jeżeli natomiast swoją książkę sprzedajesz samodzielnie, bezpośrednio czytelnikowi, jesteś odpowiedzialna za obliczenie i wpłatę podatku do urzędu skarbowego.

K.B.: Jak to obliczyć?

A.M.: Kwoty otrzymane z tytułu sprzedaży książek są przychodem. Dochodem do opodatkowania jest przychód pomniejszony o koszty. Koszty można odejmować ryczałtowo (jako 20% lub 50% przychodu) albo jako koszty faktycznie poniesione i udokumentowane.

Obliczanie podatku z zastosowaniem kosztów ryczałtowych:

przychód (kwota ze sprzedaży w miesiącu) – koszty (20% lub 50% kwoty sprzedaży) = dochód

dochód x 18 % = podatek dochodowy

Obliczanie podatku z zastosowaniem kosztów rzeczywistych:

koszty poniesione na wydanie książki : liczbę egzemplarzy = koszt przypadający na 1 egzemplarz książki

Przychód (kwota ze sprzedaży w miesiącu) – liczba sprzedanych egzemplarzy książki w miesiącu x koszt przypadający na 1 egzemplarz książki = dochód

dochód x 18 % = podatek dochodowy

Tak obliczony podatek dochodowy powinnaś wpłacać na konto swojego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałaś przychód. Przychody, koszty i podatek za cały rok wykazujesz wraz z innymi dochodami (np. z pracy na etacie) w deklaracji PIT-36, którą składasz do końca kwietnia za rok poprzedni.

Oczywiście powinnaś prowadzić ewidencję (np. w zeszycie albo w arkuszu kalkulacyjnym) i zapisywać, kiedy i ile książek sprzedałaś, tak abyś mogła prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym i w trakcie ewentualnej kontroli przedstawić swoje wyliczenia.

Nie możesz jednak rozliczać się w opisany wyżej sposób, jeżeli książki wydajesz regularnie, na większą skalę, a także organizujesz promocje i spotkania autorskie. Wówczas powinnaś założyć działalność gospodarczą. Przepisy mówią, że działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą. Nie znajdziesz przepisu, który mówi, że wydanie dwóch książek rocznie to jeszcze nie działalność, ale trzech książek – już tak. Podobnie nie ma mowy o tym, że jeśli na wydaniu książki zarobisz 10 zł, to nie musisz zakładać działalności, ale jeśli uzyskasz 1000 zł – musisz ją założyć.

Z mojego doświadczenia wynika, że zwykle gdy ktoś ma wątpliwości, czy powinien zakładać działalność czy nie, jest to moment graniczny. Pamiętaj, że w wypadku wątpliwości ze strony urzędu to Ty będziesz musiała udowodnić, że prowadzona przez Ciebie sprzedaż książek nie jest działalnością gospodarczą.

K.B.: A jeśli autor prowadzi działalność, ale nie płaci podatku VAT? Czy jeśli zdecyduję się sprzedawać książki za pośrednictwem swojej firmy, muszę przejść na VAT?

A.M.: Dopóki wielkość sprzedaży z Twojej działalności nie przekroczy 200 000 zł rocznie, możesz korzystać ze zwolnienia z podatku VAT (zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT). Podkreślam, że limit dotyczy wielkości sprzedaży, a nie zysku (zarobku) i dotyczy całości działalności Twojej firmy. To znaczy, że do limitu wlicza się wszystko, co sprzedajesz w ramach firmy (książki, kursy online, usługi).

Bywa, że rejestracja do VAT-u może okazać się korzystna finansowo. Sprzedaż książek drukowanych oznaczonych numerem ISBN jest opodatkowana obniżoną stawką (5%), natomiast większość zakupów (np. wynajem magazynu, materiały biurowe, komputer) będzie opodatkowane stawką 23% – wówczas VAT z zakupów będzie większy niż VAT ze sprzedaży i możesz otrzymać zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego. Ale zanim podejmiesz decyzję o rejestracji do VAT-u, przeanalizuj dokładnie planowane koszty i możliwe przychody.

K.B.: A co z kasą fiskalną? Na przykład moja działalność zakłada sprzedaż online i płatności przelewem na konto. Czy do sprzedaży książki podczas spotkań autorskich potrzebuję kasy fiskalnej?

A.M.: Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kasy fiskalnej książki nie są towarem szczególnym, czyli stosuje się do nich takie same przepisy, jak do sprzedaży wszystkich innych towarów. Można skorzystać z dwóch rodzajów zwolnień z obowiązku rejestracji sprzedaży książek za pomocą kasy fiskalnej.

Pierwsze to zwolnienie ze względu na wysokość obrotów – możesz korzystać ze zwolnienia do wysokości sprzedaży 20 000 zł rocznie (ponownie mowa o wielkości sprzedaży, nie o zysku).

Drugie zwolnienie dotyczy sprzedaży wysyłkowej – możesz z niego skorzystać wówczas, gdy wszystkie płatności otrzymujesz na konto, a książki są wysyłane kupującym za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W tym wypadku wielkość sprzedaży nie ma znaczenia. Podkreślam, że wszystkie płatności muszą być dokonywane przelewem i nie ma możliwości odbioru osobistego – książka musi zostać wysłana. Zatem gdy sprzedajesz książki podczas spotkań autorskich, a przekroczyłaś już magiczny próg sprzedaży 20 000, powinnaś zakupić kasę fiskalną.

Dodam, że limit obejmuje całą sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności. Załóżmy, że do tej pory sprzedawałaś książkę tylko wysyłkowo, a wszystkie wpłaty otrzymywałaś na konto. Wpływy ze sprzedaży przekroczyły kwotę 20 000 zł od początku roku, a Ty chcesz po raz pierwszy sprzedać książkę na spotkaniu autorskim. W takiej sytuacji przed spotkaniem autorskim powinnaś zainstalować kasę fiskalną.

W kasie fiskalnej ewidencjonuje się sprzedaż tylko dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeśli zatem Twoja książka jest sprzedawana księgarniom, sklepom czy innym instytucjom, nie ma w ogóle mowy o kasie fiskalnej. Nie ma również znaczenia, czy otrzymujesz zapłatę przelewem, czy gotówką, a sprzedaży nie liczysz do limitu 20 000 zł. Jeżeli księgarniom sprzedasz książki za kwotę 100 000 zł rocznie, a osobom nieprowadzących działalności za 10 000 zł, nie musisz mieć kasy fiskalnej, bo limit 20 000 zł nie obejmuje sprzedaży firmom.

K.B.: Gdy zbierałam pytania do tego wywiadu, pojawiła się kwestia sprzedaży książek za granicę. W jakim kraju autor powinien zapłacić podatek?

A.M.: Przy sprzedaży poza Polskę sprawa się komplikuje. Podatek dochodowy płacisz zawsze zgodnie z miejscem zamieszkania, czyli do swojego urzędu skarbowego. Z kolei sprzedaż z VAT-em może być objęta różnymi przepisami, w zależności od tego, czy:

– sprzedajesz książki drukowane czy e-booki;

– Twoja firma jest podatnikiem VAT, a Ty korzystasz ze zwolnienia;

– kto jest kupującym (osoba nieprowadząca działalności czy przedsiębiorstwo lub instytucja) oraz czy kupujący jest podatnikiem VAT;

– do jakiego kraju wędruje książka (do UE czy poza UE).

Od odpowiedzi na powyższe pytania zależy sposób rozliczenia i opodatkowania sprzedaży książek.

K.B.: Załóżmy, że sprzedaję książki drukowane czytelnikom, którzy nie prowadzą swojej działalności gospodarczej?

A.M.: Taką sprzedaż ustawa o VAT nazywa „sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju”. Dopóki sprzedający nie przekroczy limitów sprzedaży wysyłkowej, sprzedaż rozlicza podobnie jak sprzedaż prowadzoną dla kupujących z Polski, musi tylko pamiętać o wystawianiu faktur. Limity są różne dla każdego kraju – zaczynają się od 35 000 euro.

Mówiąc najogólniej: jeżeli książkę wysyłasz poza granice Polski, kupujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, a wielkość sprzedaży do tego kraju od początku roku nie przekroczyła 35 000 euro, taką sprzedaż traktujesz jak sprzedaż na terenie Polski i poza wystawieniem faktury nie masz dodatkowych obowiązków. Gdy Twoja firma jest płatnikiem VAT, opodatkowujesz tę sprzedaż według stawki obowiązującej w Polsce (5% lub 23%), a jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT – wystawiasz fakturę bez VAT-u.

Aneta Mikulska
EMPA Księgowość

www.epma.pl
https://www.facebook.com/EPMA.AMikulska

Ciekawy artykuł? Podziel się.Facebooktwitterlinkedinby feather

24 odpowiedzi do “Jak rozliczyć się ze sprzedaży książki?”

 1. Czy rozliczanie sprzedaży książek w ramach działalności wykonywanej osobiście będzie możliwe również w ramach sprzedaży zautomatyzowanej na zasadzie sklepu internetowego? Czy wtedy nie wpadamy w definicję działalności gospodarczej?

  1. Dzień dobry Wojtku 🙂 Nie odpowiem jednoznacznie, bo każdą sytuację należy rozważyć indywidualnie. W mojej ocenie, kiedy mówimy o sprzedaży niebyt wielkiej ilości egzemplarzy 1 książki, można zastosować rozliczenie w ramach działalności wykonywanej osobiście. Działalnością gospodarczą jest działalność wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, nastawiona na zysk. Na pewno jest to sprzedaż zorganizowana, jest nastawiona na zysk (choć ten zysk niekoniecznie musi wystąpić). Teraz pytanie czy jest ciągła? Każdy musi sobie odpowiedzieć sam, czy będzie potrafił wykazać, że to nie jest sprzedaż ciągła. Ja jestem z tej ostrożniejszej opcji 😉 Tak jak powiedziałam w rozmowie z Krzysią, zwykle gdy ktoś ma duży dylemat, że może jego działania są już działalnością gospodarczą, to najczęściej są. A jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?

 2. Witam. Nasówa sie w tej sytuacji kolejne pytanie: manuskrypt napisany w j. Angielskim, wysłany do wydawnictwa w np USA, zaakceptowany. Podpisana zostaje umowa, która gwarantuje same tantiemy, badź też zaliczkę+tantiemy. Książka początkowo wydawana jest tylko w anglojęzycznych krajach. Muszę mieć działalność gosp? Jeśli tak, to jakie koszty uzyskania zastosować? Gdzie powinnam płacić podatek doch?w Polsce czy w USA? I co w momencie kiedy do polskich sklepów trafia wersja polska? Bardzo skomplikowana sprawa jednakże nie mogę nigdzie znaleźć żadnych informacji na tentemat.

 3. Dzień dobry,

  Super artykuł. Mam jednak dwa pytania. Czy jeśli na swojej stronie opublikuję ebook z opowiadaniami, wierszami, ewentualnie coś w rodzaju przewodnika turystycznego itp, ale wpłaty będą dobrowolne. Zakładam, że wpłaty będą pochodziły z kraju. Czy muszę wtedy wchodzić w VAT, czy też dalej obowiązuje granica 200 000 PLN.

  I drugie moje pytanie? Chciałbym taki ebook opublikować w sklepie internetowym, gdzie inne działalności związane są z nauką i tłumaczeniem języka angielskiego. Czy zakładając taki sklep również muszę być vatowcem, czy też jestem zwolniony z VAT dopóki nie przekroczę granicy 200 000 PLN?

  Będę ogromnie wdzięczny za odpowiedź.

  Pozdrawiam serdecznie
  Mariusz Zdziech

  1. Dzień dobry,

   dobre pytania. Miałam takie, gdy rozpoczynałam sprzedaż moich książek. Nie jestem Vatowcem i nie musiałam przejść na VAT. Konsultowałam to ze swoją księgową i według niej cały czas obowiązuje mnie granica 200 000 zł.

 4. Dzień dobry,
  Mam kilka pytań:
  Mam pytanie. Jaki dokument (PIT) należy składać co miesiąc w przypadku uzyskiwania dochodu ze sprzedaży własnego utworu (książki) i czy wraz z tym zeznaniem należy płacić zaliczkowo podatek od tych dochodów, czy nie wystarczy złożenie jednego zeznania rocznego i wpisanie tych dochodów np do PIT-37? Drugie pytanie, jakie mam, czy jest jakiś minimalny dochód z tego tytułu zwolniony z podatku i konieczności składania PIT?
  Co w przypadku, jeżeli obowiązek wynikł w ciągu roku, a zeznanie zostanie złożone dopiero w zeznaniu rocznym?
  Kiedy można naliczyć 20% a kiedy 50% kosztów uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania dochodu ze sprzedaży własnego utworu (książki)?
  Pytam w kontekście niewielkich przychodów w skali roku i poszczególnych miesięcy.
  Chodzi o rozliczenie rencisty, którego jedynym dochodem jest renta i niewielkie przychody z tytułu sprzedaży własnych utworów.

  Proszę o udzielenie odpowiedzi.

   1. Dzień dobry
    Ponawiam swoja prośbę o udzielenie odpowiedzi, bo przyszedł czas rozliczeń PIT a nie bardzo wiem, jak postąpić.

 5. Pozdrawiam i mam pytanie. Gdy jako autor (ale osoba prywatna) otrzymuje od wydawcy z ISBN-em ok. 100 egz. autorskich, i chcę to sprzedać pojedynczym zainteresowanym kupującym – maksymalna wartość tych książek (3000 PLN), to jakie obowiązują mnie przepisy wobec Urzędu Skarbowego?

  1. Rozlicza się Pan z US jako osoba prywatna-autor. Na początku wywiadu Aneta Mikulska bardzo szczegółowo opisuje, jak to przebiega.
   Gratuluję wydania książki i życzę sukcesów sprzedażowych.

 6. Witam serdecznie. Mieszkam na stałe w Niemczech i w maju 2017 roku wydałam książkę w polskim wydawnictwie. Za wydrukowanie, promocję i obróbkę zapłaciłam pełną kwotę. Przychody mam uzyskiwać od liczby sprzedanych egzemplarzy (80% z połowy przychodu wydawnictwa). Do czerwca 2018 roku wydawnictwo nie rozliczało się ze mną, choć uzyskiwało przychody ze sprzedaży. W tym miesiącu otrzymałam przelew za 1. półrocze 2017 roku. Potrącono podatek dochodowy. Jak mam rozliczać się z podatku z tego tytułu? Pracuję w Niemczech i tutaj rozliczam się z fiskusem. Koszt wydania książki uwzględniono w niemieckim Urzędzie Skarbowym. Wydawnictwo wystawia rachunki ze sprzedaży. Czy wydawnictwo powinno wypłacać mi kwotę netto czy brutto? Pięknie dziękuje za odpowiedź.

  1. Proponuję, by skontaktowała się Pani bezpośrednio z Anetą Mikulską. Na końcu wywiadu znajdzie Pani namiary na nią.

 7. Bardzo ciekawy artykuł. Chciałam zapytać, czy te same zasady obowiązują w przypadku książek, których nie wydałam samodzielnie w formie self-publishingu, tylko w tradycyjnych wydawnictwach? Nie jestem właścicielką nakładu swoich książek, jest nim wydawca. Czy kupując własne książki u wydawcy i sprzedając je potem czytelnikom mam rozliczać się tak samo, jak osoba, która sama poniosła koszty publikacji, nie udzieliła wydawcy licencji na rozpowszechnianie swojego tekstu i jest właścicielką całego nakładu?

  1. Tak. Jeśli odkupiłaś książki od wydawnictwa i je sprzedajesz rozliczasz się tak samo jak osoba, która poniosła koszty wydania. Kupując książki od wydawcy, stajesz się ich właścicielką.

 8. Dzien dobry, mam pytanie:
  Jezeli pisze scenariusze zajec z programowania do tego sa filmy do scenariuszy, filmy szkolenia online i sprzedaje je firmie. Czy w tej sytuacji moge otworzyc działalność bezVatowa? Dochody ponizej 200000/rok. I jakie PKD mam wpisac co to za dzialalnosc? Bo w sumie doradcza nie, informatyczna nie do konca. Jestem nauczycielem informatyki, ktory wprowadza nowe scenariusze zajec. Poprostu tworze cos na wzor ksiazek, pisze.

  1. Dzień dobry.
   Sugeruję, by to pytanie skierował Pan bezpośrednio do Anety Mikulskiej. Namiar na nią znajdzie Pan w samym dole wywiadu.

 9. Dzień dobry, czy w przypadku wydania w self publishingu tłumaczenia książki innego autora (z którym jest umowa o podziale zysku) zasady te działają podobnie?

 10. Dzień dobry, chciałam zapytać o jedna ważną dla mnie kwestię. Chciałabym zacząć sprzedaż mojego e-booka w Polsce, ale mieszkam poza granicami Polski. Posiadam również podwójne obywatelstwo i chciałam się dowiedzieć, czy miejscem mojego rozliczenia powinna być Polska, czy powinnam otworzyć działalność w kraju w którym obecnie przebywam.
  Byłabym wdzięczna za Pani informację na ten temat.
  Pozdrawiam, Ewa

 11. A ja mam pytanie – skoro będę sprzedawać książki swojego autorstwa, kiedy moja działalność zarejestrowana jest pod kodem pkd 90.03 Z – artystyczno-literacka. Jaki jeszcze inny kod pkd mam dopisać? A właściwie to jakie dwa – jeden związany z wydawaniem a drugi ze sprzedażą? O te kody pkd dokładnie chodzi? 58.11. Z oraz sprzedaż detaliczna książek, nawet jeśli to są książki naszego autorstwa? Będę wdzięczna za odpowiedź.

 12. Ja mieszkam zagranicą.

  Książkę wydrukowałem w Polsce. Za SWOJE pieniądze.

  Jest ona rozsyłana przez wydawnictwo na cały świat.

  Wydawnictwo nie pobiera nic dla siebie od sprzedaży.

  Kto komu i za co my wystawić rachunek?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *