Podsumowanie roku, podsumowanie projektu

Koniec roku  – czas podsumowań. Co się wydarzyło? Jakie cele osiągnęłam? Z czego zrezygnowałam, a co przekładam na przyszły rok? Na ogół odpowiadam na te pytania. W tym roku podsumowuję projekt „Warsztaty kreatywnego pisania dla młodzieży i dorosłych”, który realizowałam w ramach Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na 2023 rok w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. 

Odkrywanie skarbów

Zacznę od cytatu z „Wielkiej magii” Elizabeth Glbert: „Dla mnie to właśnie jest podstawowym pytaniem, wokół którego obraca się twórcze życie: Czy masz odwagę pokazać karby, które się w tobie kryją? (…) Poszukiwania w celu odkrycia tych skarbów – oto twórcze życie. Zebranie się na odwagę, żeby wyruszyć na te poszukiwania – to decyzja przesądzająca, czy nasze życie będzie przyziemne czy fascynujące”*.

Dlaczego akurat  ten cytat? Bo realizacja projektu była zachęcaniem uczestników do odkrywania skarbów, które się w nich kryją: pomysłów na różnego typu teksty i przyjemności z pisania. Zachęcałam również uczestniczki i uczestników do dzielenia się swoją twórczością.

Czas na konkrety

A mniej metaforycznie i bardziej przyziemnie, zrealizowałam:
– 10 warsztatów dla młodzieży szkół podstawowych z województwa podlaskiego. W warsztatach udział w sumie udział wzięło 122 uczniów i uczennic.
– 8 spotkań otwartych w kawiarni „Pożegnanie z Afryką” (Kawiarnia Literacka). Frekwencja na spotkaniach wynosiła od 15 do 50 osób. Na liście newsletterowej osób zainteresowanych spotkaniami mam ponad 100 osób.

W trakcie warsztatów z młodzieżą szkolną zaproponowałam ćwiczenia pobudzające kreatywność, pozwalające się rozpisać. Główne ćwiczenie łączyło się z przećwiczeniem struktury trzech aktów w pisaniu opowiadania. Uznałam, że może to być przydatne narzędzie, które uczniowie i uczennice będą mogli_ły wykorzystać w trakcie egzaminu ósmoklasisty.

Warsztaty otwarte (Kawiarnia Literacka) były cyklem spotkań, w ramach których ćwiczyliśmy_łyśmy najważniejsze elementy warsztatu związane z pisaniem prozy: planowanie, struktura, tworzenie bohatera itp. Ostatnie spotkania dotyczyły procesu publikacji.

Co czuję teraz, gdy zamykam projekt? Na pewno radość z tego, do jak dużej grupy osób udało mi się dotrzeć. Ne ukrywam, że z dumą obserwowałam, jaką popularnością cieszyły się warsztaty, co pokazuje mi, jak wiele osób ma potrzebę i odwagę, poszukiwać w sobie ukrytych skarbów kreatywności.

Ciekawy artykuł? Podziel się.Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *